Spa Parametreleri

Spa Parametreleri

SPA parametreleri ekranında SPA’ ya ait belirli parametrelerin ve gelir departmanlarının ayarlandığı ekrandır.

Bu ekrandan SPA rezervasyon takviminin saat aralığı, takvim başlangıç ve bitiş saati belirlenir.

Nakit departmanı nakit işlemlerin hangi departman aracılığı ile yapılacağını, Kredi kart departmanı kredi kartı ile yapılan işlemlerin hangi departman aracılığı ile yapılacağını , Havale departmanı ise havalenin hangi departman aracılığı ile yapılacağını belirler.

Üyelik gelir departmanı, üyelik gelirlerinin hangi gelir grubuna dahil edileceğinin belirlendiği alandır.

Ürün satış gelir departmanı, SPA’da satışı yapılan ürünlerinin gelirlerinin hangi gelir grubuna dahil edileceği belirlenir.

Last updated