Ödenmez Listesi

Ödenmez Listesi

Ödenmez adisyon listesinde SPA’ da yapılan işlemlerin ödenmez hesabına kapatılması durumunda oluşan adisyonların raporlandığı ekrandır. İstenilen tarih aralığında görüntülenebilir. Yazıcı simgesinden çıktısı alınabilir.

Last updated