Görevli İzin Listesi

Görevli İzin Listesi

SPA’ da görevli personelin istenilen tarih aralığında raporlanarak kontrolünün sağlandığı ekrandır.

Last updated