Üyelik Tip Tanımları

Üyelik Tip Tanımları

SPA’ dan yararlanan tüm misafirlerin üyelik tiplerinin tanımlandığı ekrandır.
Tanımlanmak istenen üye tipi için artı butonundan açılan kart üzerinden üyenin tipi, süresi ve türü doldurulduktan sonra kayıt edilir. Değişiklik yapmak istenirse kayıt üzerine çift tıklanarak değişiklik sağlanabilir.