Ürün Tanımları

Ürün Tanımları
SPA’ da bulunan ve satışı yapılan tüm ürünlerin tanımlandığı ekrandır.
1- Tanımlanan ürün gruplarından hangi gruba ait ise seçilen alandır.
2- Verilecek hizmetin adlandırıldığı alandır.
3- Hizmetin fiyatının girildiği alandır.
4- Hizmetin hangi döviz ile fiyatlandırıldığı alandır.
5- Verilecek hizmetin hangi gelir grubuna ait olduğunu bu alandan doldurmalıyız.
Ürün tanımlamak için ekrandaki artı butonu ile kart açılır. Açılan karta ürün ile ilgili bilgiler girilir. Ürün içeriğinde stoğa ait ürünler var ise kartın içinde bulunan artı butonundan eklenebilir.
Tanımlanan üründe değişiklik yapılmak istenirse kayıt üzerine çift tıklayarak kaydı açarak değişiklik gerçekleştirilebilir. Ürün pasife alınmak istenirse pasif butonu aktif hale getirilir ve kayıt edilir.
Pasif kayıt aktif edilmek istenirse pasif tabından ilgili ürün tanımı seçilerek eylemler butonundan ürün tanımı aktif edilir. Maliyet hesaplama ekranı