Hizmet - Mekan Eşleştirme

Hizmet - Mekan Eşleştirme
Bu ekrandan verilen hizmetlerin hangi mekan ve bölümlerde gerçekleştirildiği tanımlanır.
Sisteme tanımlanan hizmetlerin karşısına hangi mekan veya bölümünde gerçekleştiği yazılmalıdır. Mekan değiştirilmek istenirse satıra çift tıklayarak yeniden adlandırılabilir. Silinmek istenirse satır seçilerek çöp simgesinden silinmesi gerçekleştirilir.