Paket Tanımları

Paket Tanımları

Paket tanımı yapmak için artı butonu ile Spa Paket kartı açılır. Pakete verilecek isim, tutar, döviz ve takip edileceği gelir grubu seçilir.
Kartın içinde bulunan artı butonu ile pakete dahil olacak ürün ve hizmetler eklenir ve kayıt edilir. Bir kayıt üzerinde değişiklik yapmak istenirse kayda çift tıklanarak kayıt tekrar açılır ve değişiklik yapılabilir.